on
 

From our collectionDinabandhu Dasa
Krishna Welcomes Gopa Kumar, 2004,
oil on canvas, 43 x 58 cm

(click image for more information)

 

19 August 2022
Janmastami - Appearance of Lord Sri Krishna
Read more

 

20 August 2022
The birth anniversary of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Read more

 

4 September 2022
Radhastami
Read more

26 October 2022
Govardhan Puja
Read more

 

 

 

 

 

 

 
Dear Visitor, Devotee, and Friend,

Welcome to New Radhakunda, home to Sri Sri Gandharvika-Giridhari and the Bhaktivedanta Book Trust.

Please visit us on our Facebook page

Gaura Purnima

7th of March 2023

Auspicious appearance day of the most Magnanimous Lord, Sri Krishna Chaitanya

“Caitanya Mahaprabhu was born in Mayapur in the town of Nadia just after sunset on the evening of the 23rd Phalguna (1407 Sakadba), answering to the 18th of February 1486 of the Christian Era. The moon was eclipsed at the time of His birth, and the people of Nadia were then engaged, as was usual on such occasions, in bathing in the Bhagirathi with loud cheers of Haribol. His father, Jagannatha Misra, a poor 'brahmana' of the Vedic order, and His mother, Sacidevi, a model good woman, both descended from 'brahmana' stock originally residing in Sylhet. Mahaprabhu was a beautiful child, and the ladies of the town came to see Him with presents. His mother's father, Pandita Nilambara Cakravarti, a renowned astrologer, foretold that the child would be a great personage in time; and he, therefore, gave him the name Visvambhara. The ladies of the neighbourhood styled him Gaurahari on account of His golden complexion, and His mother called Him Nimai on account of the 'nimba' tree near which He was born. Beautiful as the lad was, everyone heartily loved to see Him every day.”

“It is said that when He was an infant in His mother’s arms He wept continually, and when the neighbouring ladies cried ‘Haribol’ He used to stop. Thus there was a continuation of utterance of ‘Haribol’ in the house, foreshowing the future mission of the hero.“

from Teachings of Lord Caitanya" (A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

On this day, which is a full-moon day, everyone fasts till moonrise, and people visit the temple to see the Deities of the Lord in the temple room.

Welcome to New Radhakunda on Gaura Purnima!

Lord Caitanya is celebrated by performing an elaborate abhisek for His pleasure. Throughout the day there will be congregational chanting of Hare Krishna maha-mantra and a sumptuous feast offered to Him at moonrise.

Darshan
 
 
New Radhakunda-templet är öppet dagligen för besökare. När altaret är öppet har du som gäst möjlighet att få se Sri Sri Gandharvika-Giridharis och Sri Sri Gaura-Nitais ytterst vackra Gudsgestalter.

Templet rymmer också sexton shalagram shilas, vilka dyrkas dagligen i enlighet med uråldriga traditioner.

Att betrakta en gudsgestalt på ett altare på en helig plats kallas för darshan, ett sanskritord som betyder ”syn”, ”vision” eller ”audiens”. Man möter Gudsgestalterna – har darshan – på en helig plats, eller dhama. Det ordet kommer från sanskritroten dha, som betyder ”att ge näring åt” och ”en boning”. Dhama är alltså en plats där Gud bor som ger näring åt hjärtat.

Det räcker med att en andligt intresserad person helt enkelt betraktar Krishnas Gudsgestalt i Hans dhama för att denne ska känna ett slags förverkligande, av att ha trätt in i Guds närhet.

Men är Gudsgestalten verkligen Krishna, det vill säga Gud? Gud genomtränger hela universum. Han kan uppenbara Sig i en gestalt vi kan se, om Han så önskar. När vi besöker Krishnas Gudsgestalt upplever vi darshans magi – Krishna ser oss och vi ser Honom. När Krishna uppenbarar Sig i Sin vackra gestalt som Gandharvika-Giridhari är Han så tilldragande att Han uppväcker vår kärlek, och ett förhållande mellan den Högsta Personen och oss, en ytterst liten själ, upprättas där och då.

Om du besöker templet för att vara med om den dagliga hälsningsceremonin kommer du att få se Sri Sri Gandharvika-Giridhari iförda för dagen nya, färggranna kläder och smycken, samt doftande blomstergirlander. Gudsgestalterna framstår alltid som evigt unga, och varje dag framträder de på ett lite annorlunda sätt. Om du besöker Dem regelbundet kommer du att märka att Deras andliga skönhet faktiskt ökar.

Du kommer också att inse att Krishna framträder för dig på exakt det sätt du längtar efter att få se Honom. Detta är ännu en del av darshans magi – det sker ett utbyte mellan dig och Krishna.

Darshan äger rum dagligen i New Radhakunda. Vi anordnar också fantastiska, årliga festivaler, såsom Janmashtami på sensommaren, Radhasthami under tidig vår och Gaura Purnima på våren.

Du bjuds härmed in att delta i alla dessa festivaler! Gör en pilgrimsfärd till en dhama utan att lämna Sverige. Kom till Korsnäs Gård och träffa vår vackra och ljuva Herren Krishna och Hans evigt barmhärtiga gemål, Srimati Radharani. Besök oss för att uppleva darshan och därigenom få ta del av eviga andliga fördelar.

 

Timeline of Srila Prabhupada's Travels (1965 - 1977)  Created by Madana-Mohan and Krsna-kirti Das, based upon a thorough research by Satarupa Devi for ISKCON50.
 
Someone remarked that Srila Prabhupada is busy flying around the globe just like a bumblebee around various flowers, but unlike an ordinary bumblebee, this one is not collecting the nectar but distributing it.
 

 

 

 

New Books  
 

Atma - kunskapen om självet

Boken En mästares ledning har inte funnits tillgänglig på många år. Nu kommer emellertid en ny upplaga, med reviderad text och det kapitel som fattades i den första versionen. Vi har dessutom ändrat titeln till Atma - kunskapen om självet, vilket vi tycker speglar innehållet på ett bättre sätt, och gett den ett nytt omslag.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada besvarar i boken frågor om förverkligandet av självet, meditation, yoga-utövande i den moderna världen, hur man uppnår ett högre medvetande och mycket annat. Han talar med en häpnadsväckande klarhet och kraft i alla de intervjuer, föreläsningar, essäer och brev som valts ut till denna speciella bok, och visar hur relevant denna kunskap verkligen är i dagens värld och ditt eget liv.

 

Dessutom har två titlar tryckts på nytt: Nektarlika instruktioner och Sri Isopanisad, som båda nu åter finns att köpa.

 

The Higher Taste Update

The Higher Taste has been updated. While the book contains the same beautiful photos and cover, and the same quality recipes by Kurma Prabhu, we have updated the first two chapters to reflect current research on the health benefits of a vegetarian diet and updated research on current thinking about meat-based and vegetarian diets. Also, while the book does not promote veganism, we marked recipes that were naturally vegan with an internationally recognized vegan symbol and added nondairy alternatives to a number of recipes. We hope this will help attract the many potential readers who identify as vegan and give them the opportunity to read Srila Prabhupada's teachings included in the book.


   Ramayana

av Krishna Dharma (Kenneth Anderson)

Berättelsen om prins Rama har återgetts sedan årtusenden i Indien och Sydostasien. Otaliga generationer har lärt känna den hjältemodige krigaren och hans dramatiska väg till tronen i Ayodhya, hans giftermål med den undersköna Sita och hur hon rövas bort av Ravana, en fruktansvärd demon som lagt under sig hela universum. För att befria Sita tar Rama hjälp av den kraftfulla apan Hanuman och en väldig armé av apor och björnar med övernaturliga krafter. Eposet Ramayana utspelar sig i en avlägsen tid då mäktiga hjältar, mystiker, vismän och gudar vandrade över jorden.

Kenneth Andersons romanversion av Ramayana är en attraktiv och lättillgänglig återgivning av den uråldriga berättelsen. Mahabharata, Indiens andra stora epos, finns redan utgiven på svenska, återberättad av samma författare. Därmed kan vi i Sverige äntligen ta del av dessa båda klassiker, som är fyllda av dramatik, kärlek, äventyr, visdom och gigantiska uppgörelser på slagfälten.

 

   Bortom födelse och död

av His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Allt fler säger sig tro på ett liv efter döden. I själva verket finns det en mängd belägg för att reinkarnation är ett faktum. I Bortom födelse och död förklarar Indiens främsta Vediska auktoritet vår verkliga identitet, hur själen färdas genom olika kroppar, hur man kan ta sig ur födelsens och dödens kretslopp och slutligen nå en tillvaro som är fri från den materiella världens fyra problem: födelse, sjukdom, ålderdom och död.

   
   Perfekta frågor, perfekta svar

av His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

En ung amerikansk fredskårist reser till andra sidan jorden i sitt sökande efter mening. I en bambuhydda i den lilla västbengaliska byn Mayapur träffar han en av Indiens största helgonlika mästare, en lärare som verkar kunna besvara alla hans frågor.

   
   
  www.founderacharya.com
 
  For millennia the teachings and the rich culture of bhakti-yoga, or Krishna Consciousness, had been hidden within the borders of India. Today, millions around the globe express their gratitude to Srila Prabhupada for revealing the timeless wisdom of bhakti to a world.

Founderacharya.com is a website dedicated to His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada as a founder-acharya of ISKCON.
There you can download THE FOUNDER-ACHARYA BOOKLET (PDF) as well as SRILA PRABHUPADA VYASA PUJA PROJECT BROCHURE (PDF).
 


 

About Us

 

New Radhakund –
Korsnäs Gård
(enlarge)


Korsnäs Gård is the home of ISKCON and the Bhaktivedanta Book Trust, a non-profit organization dedicated to the publication of Vedic literature in Swedish and many other languages. About 30 km south of Stockholm, Korsnäs Gård is set in the beautiful Grödinge landscape. You are welcome to visit and experience the spiritually uplifting atmosphere and the peaceful lifestyle of Krishna devotees. Come visit us!


 
 
Sri Sri Gandharvika-Giridhari, the presiding Deities at New Radhakund
(enlarge)


Korsnäs Gård is the only Radha-Krishna temple in Scandinavia. The Deities were installed in 1980 and named Sri Sri Gandharvika-Giridhari. Although the Bhaktivedanta Book Trust was not here when the Deities were named, it is amazing that these beautiful Deities accepted the same names as the Deities Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur established almost a hundred years earlier in India to oversee his own printing press.SRILA PRABHUPADA
SPEAKS OUT:
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

So our Krishna consciousness movement is educating people that "You are not this body, not this mind, not this intelligence, but above this. You are spirit soul." So Krishna confirms that mamaivamsa. So if Krishna is spirit, supreme spirit, then you are also supreme spirit. But the only difference is that He is the supreme; we are subordinate. Nityo nityanam cetanas cetananam eko yo bahunam vidadhati... (Katha Upanisad 2.2.13). This is Vedic injunction. He's also living entity, we are also living entity, but He is supreme and we are subordinate. That is the difference. Eko yo bahunam vidadhati kaman. This is our position. This is self-realization. When you understand this, that "Krishna, or the Supreme Lord, or God, whatever you say, He's the whole spirit soul, and we are fragmental portion of that spirit soul, and He's the maintainer; we are maintained. He is the predominator; we are predominated," so this is first realization, brahma-bhuta. This is called brahma-bhuta. And if you make more advance in brahma-bhuta stage, then maybe after many births you can understand what is Krishna. That is the ver... Bahunam janmanam ante (BG 7.19). Krishna says in the Bhagavad-gita, bahunam janmanam ante jnanavan mam prapadyate. When one is perfectly jnanavan, wise, then his business is vasudevah sarvam iti sa mahatma sudurlabhah (BG 7.19). Then he can understand that Vasudeva, the son of Vasudeva, Krishna, is everything. That realization required. That is the perfection of Krishna consciousness.


From the lecture on Srimad-Bhagavatam 05.05.02, given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada on April 11, 1975 in Hyderabad.

 

 


A new website to shed light
Because Srila Prabhupada's books are sacred, his followers may sometimes wonder whether it is right to edit or revise them after his departure. BBTedit.com examines Srila Prabhupada's instructions to the BBT, and the history, myths, and controversies surrounding this important issue.


Deities Gallery
See the beauty of Sri Sri Gandharvika-Giridhari.
Take me there


Changes in the Calendar


Ekadashi fasts have been added to the Calendar and marked in green. When Ekadashis coincide with other festival days, we have both marked them in green and underlined them. Click on the underlined Ekadashis to discover which festival is taking place.Maha-Harinama in Stockholm

Maha-Harinam in Stockholm
Takes place every Saturday at 13:00 noon in front of Åhlens City at the Sergels Torg T-bana exit. Come and chant Hare Krishna with us, dance to the drums, and help reclaim the city! Harinams last between two and three hours, depending on the weather. Bring musical instruments and join in the fun! Everyone, young and old alike, are welcome to particpate in this free event.